Styling

Bột tạo kiểu mờ cho tóc S4U VintagE

Bột tạo kiểu mờ cho tóc S4U VintagE

Gel tạo kiểu tóc phồng S4U Tx’T

Gel tạo kiểu tóc phồng S4U Tx’T

Kem làm mượt và bóng cho tóc uốn S4U Twist’R

Kem làm mượt và bóng cho tóc uốn S4U Twist’R

Gel tạo kiểu cứng S4U Froz’N

Gel tạo kiểu cứng S4U Froz’N

Sáp mờ tạo kiểu S4U F’nk

Sáp mờ tạo kiểu S4U F’nk

Sáp kem S4U D’nR bóng tạo kiểu

Sáp kem S4U D’nR bóng tạo kiểu

Sáp gôm S4U ElastiK tạo kiểu bóng

Sáp gôm S4U ElastiK tạo kiểu bóng

SÁP SDL TẠO KIỂU BÓNG 50ML

SÁP SDL TẠO KIỂU BÓNG 50ML

GÔM XỊT SDL TẠO KIỂU RẤT CỨNG CÓ GAS 500ML

GÔM XỊT SDL TẠO KIỂU RẤT CỨNG CÓ GAS 500ML