Care

Mặt nạ Blonde Parade dành cho tóc nhuộm sáng màu.

Mặt nạ Blonde Parade dành cho tóc nhuộm sáng màu.

Dầu gội Gold Fever dành cho tóc nhuộm tông ấm sáng.

Dầu gội Gold Fever dành cho tóc nhuộm tông ấm sáng.

Dầu dưỡng Precious Nature dành cho tóc uốn & xoăn

Dầu dưỡng Precious Nature dành cho tóc uốn & xoăn

Mặt nạ Precious Nature dành cho tóc uốn & xoăn

Mặt nạ Precious Nature dành cho tóc uốn & xoăn

Dầu gội Precious Nature dành cho tóc uốn & xoăn

Dầu gội Precious Nature dành cho tóc uốn & xoăn

XỊT DƯỠNG TÓC PRECIOUS NATURE CHO TÓC NHUỘM

XỊT DƯỠNG TÓC PRECIOUS NATURE CHO TÓC NHUỘM

Mặt nạ Precious Nature dành cho tóc nhuộm

Mặt nạ Precious Nature dành cho tóc nhuộm

Dầu gội Precious Nature dành cho tóc nhuộm

Dầu gội Precious Nature dành cho tóc nhuộm

Dầu dưỡng tóc tinh chất Lê gai và Cam Precious Nature

Dầu dưỡng tóc tinh chất Lê gai và Cam Precious Nature